pexels-photo-97079

Kłopoty kierowców

W ostatnich kilkunastu latach zmianie uległ kształt obowiązkowej polisy dla posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce, na co główny wpływ miała wzrastająca konkurencja na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Pod względem obowiązujących przepisów można było zauważyć kilka zmian prawnych, dzięki którym ubezpieczyciele mogli skuteczniej egzekwować m.in. zaległe spłaty składek OC od swoich klientów. Dodatkowo konieczność wprowadzenia takich działań wiązała się z kryzysem gospodarczym, który nie oszczędził żadnego z towarzystw ubezpieczeniowych, również w Polsce. Konsumenci, którzy zgłaszali się ze swoimi problemami do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, najczęściej borykali się z trudnościami związanymi z roszczeniami odnośnie nie opłaconych rat polisy OC.

Jednymi z najczęstszych zapytań pod tym względem są podstawy do roszczeń, zwłaszcza z umów rozwiązanych kilka lat wcześniej, oraz możliwości wynajęcia w takich przypadkach przez ubezpieczyciela firmy windykacyjnej. Problemy rodzi samo rozumienie pojęcia zaległej składki, ponieważ w przypadku polisy od odpowiedzialności cywilnej ulega ona przedawnieniu. Trzeba jednakże wiedzieć, że nawet przeterminowane długi mogą być odzyskiwane na drodze windykacji, i to samo tyczy się ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Dla konsumentów istnieje jednak możliwość korzystania z instytucji przedawnienia, i także jest to zgodne z kodeksem cywilnym. W związku z tym dla ubezpieczyciela zawsze otwarta jest furtka otworzenia postępowania sądowego, w przypadku gdy klient zalega ze spłatą raty polisy (prawnie nazywa się takie działanie roszczeniem).

Dużo zależy w takim postępowaniu od czasu, jaki upłynął od momentu podpisania umowy ubezpieczeniowej pomiędzy stronami, a więc zgody konsumenta na opłacanie składek w terminie. Stąd też kierowcy, którzy zalegali długo ze spłatą rat polisy, liczą w dużej mierze na wystąpienie przedawnienia w ich sprawie. Ważne jest jednak pamiętanie o podstawowej regule w tym zakresie, a mianowicie konieczności podniesienia przedawnienia, jeśli ubezpieczyciel wejdzie na drogę sądową. W przeciwnym wypadku nie ma przeszkód, aby uruchomiono normalne postępowanie przeciwko dłużnikowi.

Ważny jest przypadek, gdy do konsumenta dotrze wezwanie do spłaty przedawnionego roszczenia z tytułu nie opłaconej polisy OC. Zgodnie z obecnym prawem, może on w takim momencie podnieść przedawnienie i wtedy prawie na pewno uniknie zapłaty zaległych rat ubezpieczenia. Jeśli w odpowiedzi na wezwanie od wierzyciela, dłużnik zrezygnuje z nieaktualnego statusu długu, rozpocznie się sprawa sądowa, prowadząca do uiszczenia niezapłaconych składek na rzecz ubezpieczyciela. Trzecią opcją jest w takiej sytuacji dobrowolne poddanie się procesowi związanego ze spłatą długu. Sporne sytuacje tworzy także sprzedaż auta, które było objęte ubezpieczeniem OC, która nie została w pełni opłacona. Coraz częściej zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwy kierowca unika w ten sposób uiszczenia ostatniej raty, a wtedy nabywca samochodu ma również problem z punktu widzenia prawa cywilnego.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w siedzibie firmy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Firma pomogła mi w trudnej sytuacji. Dzięki fachowej obsłudze odzyskałam koszty naprawy bez żadnych komplikacji. Polecam wszystkim ubezpieczenia za pośrednictwem GKE.

Katarzyna Sianecka

Zgłoś szkodę on-line