pexels-photo-52656

OC - śmierć kierowcy

Temat raczej trudny dla wielu osób, lecz bardzo ważny w przypadku śmierci kierowcy – poszkodowanego. Jak działać w takich okolicznościach i kto może ubiegać się odszkodowania.

Z polskiego prawa jasno wynika, że osobami poszkodowanymi/pokrzywdzonymi w przypadku śmierci/inwalidztwa kierowcy, staje się pośrednio jego rodzina i bliscy. Z tego tytułu właśnie im przysługują świadczenia typu:

  • zwrot kosztów za rehabilitację i leczenie poszkodowanego (kierowcy – artykuł 446, paragraf 1 kodeksu cywilnego)
  • renta inwalidzka lub alimentacyjna (artykuł 446, paragraf 2 kodeksu cywilnego)
  • świadczenia z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej członków rodziny (artykuł 446, paragraf 3 kodeksu cywilnego)

Przy świadczeniu pierwszym, o którym mowa wyżej, zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia otrzymują tylko i wyłącznie osoby, które je poniosły. Jeśli poszkodowany przed śmiercią sam opłacał hospitalizację, świadczenia przechodzą na spadkobierców.

Renta inwalidzka wypłacana jest oczywiści poszkodowanemu, lecz jeśli chodzi o rentę alimentacyjną, otrzymują ją osoby najbliższe z otoczenia poszkodowanego – dzieci, mąż lub żona, rodzice – lub inne osoby bliskie, które otrzymywały od zmarłego/poszkodowanego stałe środki do życia i utrzymania. Same wysokości rent ustalane są np. na podstawie wynagrodzenia i dochodów zmarłego – kwoty pomniejszane o wydatki osobiste. Jeśli chodzi o odszkodowanie na rzecz pogorszenia sytuacji materialnej osób bliskich zmarłego, wypłacane jest ono jednorazowo. Nie ma tu wyraźnych przepisów o sumach zadość uczynienia, zwykle decyzje zapadają na drodze sądowej.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w siedzibie firmy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Firma pomogła mi w trudnej sytuacji. Dzięki fachowej obsłudze odzyskałam koszty naprawy bez żadnych komplikacji. Polecam wszystkim ubezpieczenia za pośrednictwem GKE.

Katarzyna Sianecka

Zgłoś szkodę on-line