road-people-street-smartphone

Odszkodowania

Nierzadko zdarza się, że jesteśmy niezadowoleni z wysokości kwoty proponowanego nam świadczenia z tytułu ubezpieczenia samochodu. Mamy spore zastrzeżenia co do wyceny strat zwłaszcza w przypadku aut ulegających wypadkom. Nie jesteśmy jednak całkiem bezbronni w walce z nieuczciwymi według nas towarzystwami ubezpieczeniowymi.

  • Czy warto jednak kierować swoje skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, który zajmuje się interesami klientów towarzystw ubezpieczeniowych?
  • Jakie są szanse, że nasze działania przyniosą skutek i straty zostaną wyrównane?

Żeby uzyskać większy pogląd na sytuację w kwestii pozytywnego rozpatrywania skarg wystarczy przyjrzeć się prostym statystykom. Według oficjalnych danych niemalże 40 proc. skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w trzecim kwartale 2009 roku zostało rozpatrzonych pozytywnie. Sprawę można przedstawić również nieco mniej optymistycznie odwracając sytuację – ponad 60 proc. skarg nie zostało uznanych przez Rzecznika Ubezpieczonych za zasadne i sprawa spełzła na niczym.

Swoje skargi do rzecznika nasi rodacy kierują przede wszystkim w stosunku do towarzystw oferujących polisy na pojazdy mechaniczne. Najczęściej zaskarżamy wysokość świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli słynnego OC. Skargi dotyczące tej usługi stanowią ponad jedną trzecią wszystkich wniosków tj. 35,5 proc. Sporą grupę skarżących stanowią również posiadacze polis na życie. Z tego tytuły do Rzecznika Ubezpieczonych w trzecim kwartale 2009 roku wpłynęło prawie 1000 wniosków – stanowiło to ponad 15 proc. wszystkich rozpatrywanych spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Według udostępnionych nam oficjalnych danych w trzecim kwartale 2009 roku pozytywnie rozpatrzonych zostało 1687 wniosków. Ci klienci, których wnioski zostały uwzględnione, otrzymają świadczenia o wyższej wartości, która została określona przez niezależnego rzeczoznawcę. Niestety aż 2560 wniosków zostało oddalonych, co oznacza, że w tych przypadkach prawo nie zostało złamane i towarzystwa ubezpieczeniowe dokonały rzetelnej oceny sytuacji i prawidłowo określiły wysokość należnego świadczenia.

Przyjrzyjmy się teraz kwestii polis w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. W ciągu pierwszych trzech kwartałów ubiegłego, 2009 roku do biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 6212 skarg. Największą liczba wniosków dotyczyła tradycyjnie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jak już wspomniałem, w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, te skargi stanowią ponad 35,5 proc. wszystkich wniosków. Spora liczba skarg dotyczyła również składek ubezpieczeniowych. Tę kwestię poruszono w prawie 15 proc. wszystkich złożonych do biura wniosków. 10 proc. skarg zostało złożonych w związku z polisami autocasco (AC).

Jak widać złożenie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych nie zawsze musi zakończyć się pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Wydaje się jednak, że warto skorzystać z tej opcji dochodzenia swoich roszczeń w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwotą wypłacanego świadczenia. Nierzadko przecież mówimy o sporych sumach pieniędzy.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w siedzibie firmy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Firma pomogła mi w trudnej sytuacji. Dzięki fachowej obsłudze odzyskałam koszty naprawy bez żadnych komplikacji. Polecam wszystkim ubezpieczenia za pośrednictwem GKE.

Katarzyna Sianecka

Zgłoś szkodę on-line