O kancelarii

GKE Kancelaria Brokerska Sp. z o.o.  jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym (zezwolenie nr 1778/11).
Jako reprezentant Klienta wobec ubezpieczycieli działa wyłącznie w interesie Klienta zlecającego mu obsługę brokerską. Rola jaką pełni broker w relacjach KLIENT – UBEZPIECZYCIEL często określana jest mianem “adwokata ubezpieczeniowego”.Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.).Ogólny zakres działalności brokera ubezpieczeniowego określa art. 4 pkt. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z którym działalność brokerska polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na

  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Do podstawowych obowiązków, a zarazem istoty działalności brokera ubezpieczeniowego, za którą ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, zgodnie z art. 26 ust. pkt. 2 w/w ustawy, należy udzielić przed zawarciem umowy ubezpieczenia porady na piśmie (rekomendacja brokerska) w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja.

Relację między brokerem ubezpieczeniowym a Klientem korzystającym z jego usług reguluje umowa brokerska i udzielone na jej podstawie pełnomocnictwo brokerskie.

Gwarancją niezależności brokera ubezpieczeniowego są m.in. wymienione w art. 24 w/w ustawy zakazy, zgodnie z którymi nie może on:
  • wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,
  • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
  • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
  • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w siedzibie firmy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Firma pomogła mi w trudnej sytuacji. Dzięki fachowej obsłudze odzyskałam koszty naprawy bez żadnych komplikacji. Polecam wszystkim ubezpieczenia za pośrednictwem GKE.

Katarzyna Sianecka

Zgłoś szkodę on-line