pexels-photo-167890

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie Assistance oferuję ochronę pojazdu i pasażerów. Zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego i opcji Policy możemy mieć różny zakres ochrony.  Ten rodzaj ubezpieczenia gwarantuje nam pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku drogowego, awarii lub kradzieży auta. Z polisy zostaną pokryte także koszty zakwaterowania, jeżeli naprawa pojazdu będzie trwać dłużej niejedna doba, a nawet zwróci pieniądze za transport.

Jeżeli wykupimy najtańszą opcję możemy spodziewać się pomocy:

  • Informacyjnej – informacje telefoniczne o najbliższych autoryzowanych serwisach naprawczych, możliwości lokalnej naprawy, wynajmu samochodu zastępczego
  • Serwisowej – serwis na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego naprawienia auta, firmy oferują nocleg w hotelu.
  • Medycznej – natychmiastowa pomoc medyczna w przypadku doznania obrażeń, przewiezienie do szpitala.

W Pakietach z dodatkowymi opcjami mogą znajdować się także następujące usługi:

  • Odwiedziny w szpitalu – jeżeli osoba objęta polisa assistance dozna obrażeń i przebywa w szpitalu, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty dojazdu i zakwaterowania bliskiej osoby
  • Transport zwłok w przypadku zgonu.

Zawierając umowę ubezpieczenia Assistance należy dokładnie Przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU). Zyskujemy wtedy pewność, w jakich sytuacjach możemy spodziewać się pomocy ze strony ubezpieczyciela. Istotnym punktem są wyłączenia – czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Większość firm nie zwróci pieniędzy za poniesione koszty, jeżeli szkoda nastąpiła w wyniku działań wojennych, zamieszek lub rozruchów, uczestniczenia w przestępstwie, samookaleczenia, będącej następstwem próby samobójczej, spowodowana w bójce, rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

Ubezpieczenie samochodowe Assistance jest najczęściej sprzedawane w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Jeżeli wykupimy oddzielnie zapłacimy, w zależności od stopnia ochrony, od kilkudziesięciu do około 200 zł. Warto korzystać z promocji, jakie oferują ubezpieczyciela – np. pakiet ubezpieczenia Assistance gratis w przypadku wykupienia innego ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o sumę ubezpieczenia to w przypadku Assistance nie ma określonej stałej sumy. Najczęściej jest podawana górna granica odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia. Warto pamiętać, że w zależności od wykupionych opcji dostajemy ograniczony zakres ochrony.

W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z centralą alarmowa, której numer napisany jest na polisie. Pamiętajmy, że Assistance działa w określonej odległości od miejsca zamieszkania – najczęściej jest to powyżej 75 km. – a więc w przypadku kolizji blisko domu, nie możemy liczyć na ochronę z pakietu Assistance.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w siedzibie firmy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Firma pomogła mi w trudnej sytuacji. Dzięki fachowej obsłudze odzyskałam koszty naprawy bez żadnych komplikacji. Polecam wszystkim ubezpieczenia za pośrednictwem GKE.

Katarzyna Sianecka

Zgłoś szkodę on-line